ELİF NİSA

ELİF NİSA

[email protected]

İnkârcılar Birbirlerinin Velileridir

13 Haziran 2022 - 21:34

İnkâr edenler birbirlerinin velileridir. Eğer siz bunu yapmazsanız (birbirinize yardım etmez ve dost olmazsanız) yeryüzünde bir fitne ve büyük bir bozgunculuk olur. (Enfal Suresi, 73)

İslam’a ve Müslümanlara açıktan düşmanlık yapan inkârcıların birlikteliklerinin asıl amacı, Allah'ın beğendiği üstün özellikler olan özverinin, samimiyetin, dürüstlüğün, vicdanın ve adaletin, kısacası Kur’an ahlâkının yeryüzünde hâkim olmasını engellemektir.

Çünkü, Kur’an ahlâkının yaşanması bu kişilerin çıkarlarının, dünyevi hırslarının engellenmesi demektir. Bu nedenle Kur’an ahlâkının yaygınlaşmasına ve dindar insanların sayılarının artmasına engel olmak için var güçleriyle çalışırlar. Ayrıca dürüst ve iyi insanların da kendilerine katılıp, doğru yoldan sapmalarını isterler. Onlar ölümden şiddetli korkarlar ancak hayatı taparcasına çok sever, inananların da kendileri gibi dünyevi çıkarları için çalışan, gerçeklerden yüz çeviren, yalnızca nefislerinin bencilce tutkuları peşinde koşan insanlar olmalarını amaçlarlar.

Onlar, kendilerinin inkara sapmaları gibi sizin de inkara sapmanızı istediler. Böylelikle bir olacaktınız... (Nisa Suresi, 89)

İnkârcılar inananlara zorlu bir sıkıntı verecek şeylerden hoşlanırlar. Mesela Müslümanların hakaret görmesi, iftiraya uğraması, güçlerinin kırılması, hapsedilmesi… Buğz ve düşmanlıkları ağızlarından dışarıya vurmuştur onların. Kur’an’ın ifadesiyle, “Sinelerinin gizli tuttukları ise, daha büyüktür”.

Eğer iyi insanları kendi saflarına katamazlarsa, bu defa da onları çeşitli yöntemlerle iyi ve hayırlı işlerden alıkoymaya çalışırlar. Alay etme, küçük düşürmeye çalışma, dağıtmak için uğraşma, yurdundan sürme ya da ölümle tehdit etme gibi birçok yöntemi denerler. Bakara Suresi, 217. ayette, “Eğer güç yetirirlerse, sizi dininizden geri çevirinceye kadar sizinle savaşmayı sürdürürler” ifadesiyle dikkat çekildiği gibi Müslümanları dinlerinden döndürmek için çabalar, hatta bu uğurda savaşırlar.

Kalpleri kararmış, acıma duygusunu yitirmiş, değerleri hiçe sayan, dini alay konusu edinen kimselerin kötülüklerine son vermek için, vicdan sahibi samimi inananların, yeryüzünde kötülüğün yerine iyiliği ve güzelliği öngören Kur’an ahlâkının yaygınlaşmasına çalışmaları gerekir. Allah, “birbirinize yardım etmez ve dost olmazsanız yeryüzünde bir fitne ve büyük bir fesat olur” buyurarak müminlerin birbirlerine yardım etmemeleri durumunda yeryüzünde bozgunculuk olacağına dikkat çeker.

Bu, müminler için çok önemli vicdani bir sorumluluktur. Gerçekten vicdan sahibi olan insan, iyilikten yana çaba içinde olmalıdır. Küfrün dışa vuran kin ve nefreti aslında Müslümanın manevi yükselişi için bir gıdadır. Birlik ruhunu yaşama yönünde bir vesiledir. Müminler kötülüklerle mücadelede birlikte hareket etmeli, kararlılıkla tavırlarını ortaya koymalıdırlar. Çekimser ve duyarsız kalmak, kötülerin tarafına geçmek demektir. Yaşanan dönem, insanın kendi çıkarları için değil, diğer insanlar için de ciddi bir çaba gösterme zamanıdır.

Barışın, hoşgörünün, dostluğun, özverinin, huzur ve güvenin, kısacası Kuran ahlâkının yerleşik olduğu bir ortam için inananlar birlikte olmalıdır. Vicdanlı insanların üzerine düşen görev çok açıktır; “birbirlerine kenetlenmiş bir bina gibi”, ”fitne kalmayıncaya ve dinin hepsi Allah'ın oluncaya kadar” mücadele etmek.

Toplumları uçuruma sürükleyen küfre ve zalimlere karşı onurlu bir mücadele içinde olmak yerine, Müslümanların birbirleriyle çekişmeleri büyük bir yanılgıdır, vakit kaybıdır. “Çekişip birbirinize düşmeyin, çözülüp yılgınlaşırsınız, gücünüz gider…”(Enfal Suresi, 46) buyruğuyla Allah, samimi inananların birbirleriyle tartışmaları durumunda, zamanın yanı sıra güç kaybına da uğrayacaklarına dikkat çeker. Güç saflar halindeki fikir mücadelesi ile gelir. Bakın Kur’an tehlikeye karşı nasıl uyarıyor:

Eğer sizi ele geçirecek olurlarsa, size düşman kesilirler, ellerini ve dillerini kötülükle size uzatırlar. Onlar sizin inkâr etmenizi içten arzu etmişlerdir. (Mümtehine Suresi, 2)

Allah bizleri bir ve birlik kılsın. Hakkı yürürlükten kaldırmak için, 'batıla dayanarak' mücadeleye girişen kötüleri Allah ıslah etsin. Etmeyecek ise kötülükle uzattıkları dillerini etkisiz kılsın, ellerini kurutsun.

Elif E. Bayraktar

YORUMLAR

  • 0 Yorum