ELİF NİSA

ELİF NİSA

[email protected]

"Ben İyiyim" Demek Yeterli mi?

08 Temmuz 2024 - 10:26

Sadece “Ben iyi bir insanım” demek ya da herkes için iyilik temenni etmek yeterli mi?..

Değil; iyilik sadece istemekle olan bir şey değil. Gerçek iyilik icraat ister, salih amel ister. Bunca kötülüğün yaşandığı bir dünyada iyilik, insan için hayat biçimi olmalı.  Bunun için çok zengin olmaya da gerek yok. Olanı paylaşabilmek yeterlidir. Her ‘şey’in ete kemiğe dönüştüğü şu dünyada sevgiyi, şefkati, merhameti kimi zaman samimi bir tebessümü paylaşmak da iyiliğe dönüşür. Bu hem iyiliği yapanın hem de iyilik yapılan insanın ruhî huzuruna sebep olur.

Allah gerçek iyiliğin nasıl olması gerektiğini Kur’an ayetlerinde bize haber veriyor:

 "Yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz iyilik değildir. Ama iyilik, Allah'a, ahiret gününe, meleklere, Kitaba ve peygamberlere iman eden; mala olan sevgisine rağmen, onu yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, isteyip-dilenene ve kölelere (özgürlükleri için) veren; namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren ve ahidleştiklerinde ahidlerine vefa gösterenler ile zorda, hastalıkta ve mücadelenin kızıştığı zamanlarda sabredenler(in tutum ve davranışlarıdır). İşte bunlar, doğru olanlardır ve muttaki olanlar da bunlardır. "(Bakara Suresi, 177)

Kur’an'ın bize tarif ettiği iyilik insanın tüm hayatını kapsaması gereken bir ahlâk özelliğidir ve sadece kişinin canı istediğinde değil, hayatı boyunca uyguladığı bir ibadettir. Kur’an'ın "... İyilik ve takva konusunda yardımlaşın, günah ve haddi aşmada yardımlaşmayın…" (Maide Suresi, 2) ayetiyle inanan insanlara iyilik ve takva konusunda birbirlerine yardımcı olmaları emredilir. Ayetteki emir gereğince, iman edenler hayatları boyunca samimi bir çaba içinde olurlar.

Mümin, kendi ihtiyacı olsa bile yoksula ve yetime yardım eden, sevdiklerinden fedakârlıkta bulunan samimi kuldur. İyilik ve yardımı karşılıksız yapar ve başkalarını da iyiliğe özendirir. Hedefi, "Biz size, ancak Allah'ın yüzü (rızası) için yediriyoruz; sizden ne bir karşılık istiyoruz, ne bir teşekkür. Çünkü biz, asık suratlı, zorlu bir gün nedeniyle Rabbimizden korkuyoruz." (İnsan Suresi, 9–10) ayetiyle de bildirildiği gibi, Rabbinin hoşnutluğudur.

Allah, iyi ve güzel davranışlarda bulunarak örnek olan, diğer insanlara da iyiliği tavsiye edenlerin iyiliklerini artıracağının müjdesini veriyor.

... Kim bir iyilik kazanırsa, Biz ondaki iyiliği arttırırız. Gerçekten Allah, bağışlayandır, şükredene karşılığını verendir.(Şura Suresi, 23)

Birkaç gün önce Prof. Hüseyin Gökalp’in X’te yaptığı bir paylaşıma denk geldim. Hüseyin hoca, “O kadar yoğun bir hadis ki parçalara ayrılıp her biri kafanın bir duvarına asılmalı. Bu hadisleri rehber edinen bir insanın kötü ve cahil bir insan olma ihtimali yok” ifadeleriyle Peygamber (asm)’ın bazı hadislerini paylaşmıştı. Birkaçını alıntıladım;

“Kim bir müminin dünya sıkıntılarından birini giderirse, Allah da onun kıyamet günü sıkıntılarından birini giderir.”

“Kim zorda kalmış birine kolaylık tanırsa, Allah da ona dünyada ve ahirette kolaylık gösterir.”

“Kim bir Müslümanın ayıbını örterse, Allah da onun dünya ve ahirette ayıplarını örter.”

“Kişi kardeşinin yardımında olduğu müddetçe, Allah da onun yardımındadır.”

Evet, mümin müminin yanında olmalı. Hata da yapsa kardeşini bırakıp gitmemeli. Hastalanan çocuğunu yalnız bırakmayan bir anne gibi tıpkı… Şefkat, merhamet ve iyilik ederek ve iyiliği tavsiye edip kötülükten sakındırarak yanında olmalı.

İyilik fedakârlıktır, şefkat ve merhamettir, adalettir. Zalime karşı mazlumun tarafında yer almaktır. Kötülüğün kuşattığı bu dünya değişsin ve zulümler, savaşlar, kan ve gözyaşı bitsin isteyen herkes iyilik yapmalı. Aslında dünya değil, insanlar değişmeli.

"Şüphe yok ki iyilikler kötülükleri giderir. Bu, öğüt alanlara bir hatırlatmadır." (Hud Suresi, 114)


Elif E. Bayraktar 

YORUMLAR

  • 0 Yorum